Research

We hebben 20 jaar ervaring in het diergerelateerd wetenschappelijk onderzoek. Met die kennis en ervaring kunnen we helpen bij het verzamelen van data in praktijkomstandigheden zoals het opzetten van een proefplan, het collecteren van de data, de statistisch verwerking ervan en het afleveren van een eindrapport. Heeft u al gegevens gecollecteerd? Dan kunnen we u alsnog helpen bij de statistische verwerking of kunnen we samen bekijken of de gegevens geschikt zijn voor een wetenschappelijke publicatie. En zo ja, dan kunnen we overgaan tot het schrijven van een wetenschappelijk manuscript en de effectieve publicatie ervan in een wetenschappelijk tijdschrift.