Control

Op vraag van bedrijven (veebedrijven, transporteurs...) monitoren we op wetenschappelijke basis dierparameters (zoötechnische parameters, diergedrag, dierenwelzijn...) en optimaliseren we  aan de hand daarvan de processen. De monitoring kan verschillende vormen aannemen. Zo werken we via directe (gedrags)observaties, via camera's of via automatische systemen. Het uitvoeren van audits met gerichte checklisten zijn ook mogelijk. Voor de continuïteit van de monitoring werken we doorgaans per bedrijf/organisatie 1 à 2 dagen per week en dat op jaarbasis.