KMO-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, middelgrote onderneming genieten 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro. Het steunpercentage waar jouw kmo recht op heeft, ontdek je in de rubriek ‘kmo-portefeuille’ op de website van het Vlaio.

RCC-Belgium is een geregistreerde dienstverlener

Om een kmo-portefeuille te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat je voor het opleidings- en of adviestraject samenwerkt met een bij de Vlaamse overheid geregistreerde dienstverlener. Dienstverleners dienen te voldoen aan de KMOP-norm, een uitgebreide reeks voorwaarden op gebied van kennis, ervaring, integriteit, activiteit en klanttevredenheid.

RCC-Belgium werd doorgelicht door een onafhankelijk extern auditbureau om na te gaan of aan deze richtlijnen werd voldaan. Dit advies vertrekt steeds vanuit een probleemstelling die de klant heeft en waarvoor hij een oplossing zoekt, advies nodig heeft. Op 27 juli 2021 werd door het Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, de officiële registratie aan ons toegekend.

Welke RCC-Belgium diensten kunnen worden gesubsidieerd?

Via de pijler Advies geven we dierhouderijen inzicht in hun huidige bedrijfsstructuur, stellen we concrete optimalisatiemogelijkheden voor en maken we een implementatieplan op. Het advies is erop gericht op om het dierenwelzijn in dierhouderijen te optimaliseren. Het registratienummer van RCC-Belgium voor advies is DV.A242881.

Je kan bij RCC-Belgium terecht voor de volgende adviezen:

  • Analyse en optimalisatie van de bestaande bedrijfsstructuur qua dierenwelzijn en diergedrag.
  • Analyse en haalbaarheid van te plannen bedrijfsaanpassingen.
  • Advies en (grond)plan van dierenverblijven op basis van ethologische inzichten.
  • Advies en tekenplan van apparaten voor het hanteren en verzorgen van dieren.

 

Via de pijler Opleidingen geven we dierhouderijen opleidingen om het dierenwelzijn te optimaliseren. De opleidingen worden op maat gemaakt en zijn diersoort- en/of themaspecifiek. Het registratienummer van RCC-Belgium voor opleidingen is DV.O242880.

Je kan bij RCC-Belgium terecht voor de volgende opleidingen:

  • Efficiënt en stressloos omgaan met dieren.
  • De zintuigen van dieren en het herkennen van diersignalen.
  • Transportwaardigheid van dieren.
  • Het drijven van dieren.

Via welke procedure kan je de subsidie aanvragen?

Onderstaand schema en de website van het Vlaio leggen stapsgewijs uit welke acties je dient te ondernemen.